Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

“Een sporter moet leren luisteren naar zijn lichaam!”

Volgende punten wijzen meestal op dat er te veel of te intensief is getraind:

 • Pijnlijke en stijve spieren.
 • Algemeen vermoeidheidsgevoel.
 • Een gelokaliseerde pijn in een of ander lichaamsdeel.
 • Een stagnatie of daling in het prestatieniveau.
 • Een verhoogde ochtendpols.

In dat geval wordt aanbevolen om de trainingshoeveelheid te verminderen of zelfs volledige rust te nemen om niet terecht te komen in een vicieuze cirkel (=straatje zonder einde).

Zelfs voor ervaren sporters is de scheidingslijn tussen training en overtraining zeer scherp. De sporter vreest al snel dat een maandenlange of jarenlange trainingsopbouw verloren gaat door een gedwongen rustperiode. Vaak begrijpt de sporter niet dat een daling in het prestatieniveau te wijten kan zijn aan overtraining. De sporter traint nog meer en komt dan in een vicieuze cirkel terecht.

Overtraining kan ook te wijten zijn aan externe factoren buiten de training:

 • Teveel wedstrijden met te weinig herstelperiodes.
 • Stress, psychische problemen: relatie problemen, problemen op school of werk, ….. Verminderen de individuele belastbaarheid van de sporter.
 • Onvoldoende slaap: het is van groot belang dat de sporter voldoende slaapt. Een goede nachtrust is onontbeerlijk. Zelfs een korte slaap na een belastende training kan goed doen.
 • Infecties, zoals griep: net als bij vermoeidheid geldt hier ook een zeer belangrijk principe: een ziek lichaam is nooit trainbaar! Vaak vindt een sporter het moeilijk om de training te onderbreken omdat hij/zij vreest dat de trainingsarbeid verloren zal gaan. Toch is het zinloos, en zelfs gevaarlijk om te trainen als je je niet goed voelt. Een goede rust versnelt het genezingsproces.
 • Onevenwichtig dieet: het voedingspatroon van een sporter die dagelijks traint moet goed in balans zijn met de inspanningen die hij/zij moet leveren. Vooral het aantal koolhydraten in voeding is hierbij erg belangrijk.
 • Een negatieve energiebalans: een negatieve energiebalans komt voor als er meer energie wordt verbruikt dan er wordt opgenomen. Dit komt vaak voor wanneer er gestreefd wordt naar een onrealistisch vormgewicht door het volgen van een caloriearm dieet.
 • Dehydratatie of uitdroging: het verloren vocht door het zweten moet worden aangevuld, niet alleen na, maar ook tijdens de training. Voldoende drinken is de boodschap!
 • Hitte: bij warme en vochtige weersomstandigheden daalt de belastbaarheid en het prestatiepotentieel. Daarom is het belangrijk om bij extreme hitte de trainingsbelasting te verlagen.
 • Gebruik van geneesmiddelen: een sporter die geneesmiddelen gebruikt, moet altijd zijn dokter vragen of deze geneesmiddelen wel of geen nadelige gevolgen kunnen uitoefenen op zijn intensieve sportbeoefening.
 • Jetlag: algemeen wordt gesteld dat we voor elk uur tijdsverschil een dag nodig hebben om ons aan te passen aan dat tijdsverschil. Tijdens de eerste dagen is de sporter volledig uit zijn ritme en het is dan ook sterk aan te raden niet of slechts zeer licht te trainen.

Er zijn twee soorten van overtraining: de sympathische en de parasympathische

Kenmerken van de sympathische overtraining:

 • Verlaagd maximaal prestatieniveau
 • Verhoogde rustpols
 • Verminderde eetlust
 • Verminderd gewicht
 • Vertraagd herstel na inspanning
 • Emotionele labiliteit
 • Slaapstoornissen
 • Geen zin om te trainen
 • Verhoogde rustbloeddruk
 • Verlaagde bloeddruk in stand
 • Vertraagde bloeddrukdaling na inspanning
 • Verhoogd risico op letsels
 • Verhoogd risico op infecties

Herpes, een virale infectie die zich uit als blaasjes (=koortsblaasjes) op de lip of rond de mond is een typisch symptoom van een verhoogd risico op infecties. Het virus dat herpes veroorzaakt, is vanaf de eerste besmetting steeds latent aanwezig in het lichaam. Tijdens perioden van verminderde weerstand bv. Wanneer er te hard wordt getraind breekt de infectie door. Ook is vastgesteld dat er tijdens perioden van zware training een grotere vatbaarheid voor verkoudheden optreedt. Uit onderzoek blijkt dat intensieve training het afweersysteem verzwakt. Wanneer het lichaam dan in contact komt met bepaalde virussen kan een verkoudheid ontstaan.

Kenmerken van de parasympathische overtraining:

 • Verlaagd maximaal prestatieniveau
 • Lage rustpols
 • Snel herstel van de hartslag na inspanning
 • Laag bloedsuikergehalte na inspanning
 • Laag bloedsuikergehalte tijdens inspanning
 • Depressiviteit
 • Verlaagd melkzuurgehalte tijdens de inspanning
 • Verlaagd maximaal melkzuurgehalte tijdens de inspanning

Het zijn meestal de uithoudingsgetrainde sporters die de parasympathische vorm van overtraining ontwikkelen. Vooral deze vorm van overtraining vereist een zeer lange herstelperiode, mogelijk zelfs enkele maanden. Het is mogelijk dat bepaalde van de hierboven genoemde kenmerken, zoals een lage rustpols, een snel herstel van de hartslag na inspanning en een verlaagd melkzuurgehalte, totaal verkeerd geïnterpreteerd worden als aanduiding voor conditieverbetering. Veel aandacht moet gaan naar de mentale instelling van de sporter. Een goede eetlust, een normaal slaappatroon en vooral de zin naar training, het vlot willen en kunnen verwerken van de trainingsarbeid zijn factoren die steeds moeten gecontroleerd moeten worden. Voor een sporter die trainen als een sleur begint te ervaren, is onmiddellijk stoppen met de training of het zeer sterk verminderen van de trainingskwantiteit en -kwaliteit vaak de enige juiste beslissing om overtraining tegen te gaan.

Overtraining vaststellen is niet altijd makkelijk. Wanneer men overtraining vaststelt, is het al te laat en meestal is het moeilijk om de oorzaken van de overtraining vast te stellen.

Daarom raden wij aan om een trainingsdagboek bij te houden( inbegrepen in Sport Monitoring Sportkinelab) zodat wij een analyse kunnen maken van de mogelijke oorzaak van overtraining en er kan dan in een vroeg stadium ingegrepen worden!

“Van Den Bosch P. Beter trainen met de hartslagmeter. Deltas, België – Nederland”