Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

De meniscus werkt als een schokdemper van de knie. Bij scheuren in de meniscus is er lokale pijn over de gewrichtsspleet, is er pijn bij belasten, kan u door de knie zakken en kan de knie blokkeren. In sommige gevallen is de meniscus niet herstelbaar maar blijft er behoefte aan de schokdempende werking van een meniscus. In zo’n geval kan een donormeniscus ingehecht worden.

Oorzaak:
De meniscus is een vrij harde, maar toch licht vervormbare
halfcirkelvormige structuur, die als een stootkussentje tussen boven en
onderbeen in de knie zit. Elke knie heeft één meniscus aan de
binnenzijde (mediale meniscus) en één aan de buitenzijde (laterale
meniscus) van de knie.
Het is vanuit biomechanisch standpunt belangrijk om op jeugdige
leeftijd te trachten om zoveel meniscusweefsel als te mogelijk te
behouden in de knie : zoniet is de kans op vroegtijdige artrose
verhoogd. Soms is het echter onvermijdelijk dat een groot deel van de
meniscus moet worden verwijderd. Vooral wanneer het de buitenste
(laterale) meniscus betreft bij jonge mensen, zijn problemen te
voorzien. De belasting van het kraakbeen zal fel toenemen en de
slijtage in dezelfde mate. Anderzijds heeft de meniscus ook een rol als
stabilisator van de knie.

Klachten:
Pijn of zelfs zwelling van de knie, vooral na zware belasting.
Behandeling:
Bij jongere patienten waar een groot deel van een meniscus ontbreekt
en die nog geen belangrijk kraakbeenlijden hebben, kan het zinvol zijn
een volledig nieuwe meniscus of een deel van de meniscus te
transplanteren.
Voor een volledig nieuwe meniscustransplantatie wordt meestal een
humane allogreffe gebruikt. Het gaat hier dus om een donormeniscus.
De juiste maat wordt gemeten op de scan van de knie. Soms zijn er
wachtlijsten voor donormenisci.
Voor een gedeeltelijk transplant gebruiken wij een synthetische greffe.

Nabehandeling:
Meestal wordt een steunverbod van 3 tot 6 weken gegeven. De buiging
van de knie dient in de regel gedurende 6 weken beperkt tot 90°.

Resultaat operatie:
U mag verwachten dat de eerste weken de knie nog pijnlijk en wat
gezwollen zal blijven.
Sporten kan pas na 6 maanden tot een jaar.

Risico’s operatie:
Het risico op wondinfectie is 0,5%.
10-20% van de transplanten “pakt” niet. Een heringreep is dan te
verwachten.