Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

Hoe de winkel gebruiken:

 • Om de prijzen zichtbaar te maken en iets te bestellen dient u eerst een account aan te maken.
 • Uw bestelling wordt pas in behandeling genomen van het moment dat de betaling van de bestelde producten op onze bankrekening staat.
 • Indien u producten van herbalife besteld, dan zijn deze producten 2 dagen later vanaf de dag wanneer het te betalen bedrag op onze bankrekening staat af te halen in Sportkinelab.
 • Van zodra uw bestelling klaar is om af te halen nemen wij met u contact op.

Verkoopsvoorwaarden:

 • De facturen van de bestelling zijn contant betaalbaar binnen de 10 dagen.
 • Voor iedere op haar vervaldag onbetaald gebleven factuur, zal van rechtswege en dit zonder aanmaningen of uitdrukkelijke ingebrekestelling een wettelijke intrest verschuldigd zijn van 10%, alsmede een forfaitaire vergoeding van 10% op het bedrag (met een minimum van 25 euro)als schadebeding.
 • Om het even welk protest betreffende onze facturen of geleverde diensten dient aangetekend te gebeuren binnen de 8 dagen na de factuurdatum.
 • De aansprakelijkheid van Sportkinelab uit hoofde van de haar toevertrouwde opdrachten is beperkt tot maximum het bedrag van de effectief ontvangen vergoedingen.
 • De klant geeft uitdrukkelijk de toestemming om elektronische facturering via e-mail te ontvangen.
 • Sportkinelab behoudt uitdrukkelijk het eigendomsrecht voor op de bestelde goederen en dit tot volledige betaling van de prijs.
 • Elke bestelling betekent aanvaarding door de klant van onze voorwaarden.
 • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd.