Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

Verloop 1ste zitting kinesitherapie bij Sportkinelab:

U bent in het bezit van een doktersvoorschrift, dan kan u een afspraak maken bij Sportkinelab voor uw eerste zitting. Is het onmogelijk om naar de praktijk te komen, dan komen wij ook op Huisbezoek mits uw dokter dit heeft vermeld op het voorschrift kinesitherapie.

Tijdens de eerste zitting gaat de kinesitherapeut de administratie in orde maken. Hij gaat een anamnese(= vragenstelling ivm je klachten) afnemen, een inspectie , provocerende testen en een klinisch onderzoek uitvoeren om de klachten in kaart te brengen zodat de kinesitherapeut een persoonlijk behandelplan kan opstellen voor de patiënt. Niet te vergeten bij uw eerste zitting!!!: identiteitskaart, klevertje mutualiteit, doktersvoorschrift en eventueel diagnostisch materiaal (RX, MRI, ECHO,….). Tip: best dat u gemakkelijke kleding aan hebt als u naar een kinesitherapeut gaat, hou er rekening mee dat u oefeningen zal uitvoeren.

Terugbetaling Mutualiteit:

Een kinesitherapiezitting wordt steeds voor een deel terugbetaald door uw mutualiteit indien u in het bezit bent van een doktersvoorschrift.

Terugbetalingsvoorwaarden

Iedere kinesitherapie-behandeling dient te worden voorgeschreven door een Dokter. Dit voorschrift moet de volgende gegevens bevatten:

  • De diagnose (vastgesteld door de arts)
  • Het aantal (door de arts) gevraagde behandelingen
  • vermelding dat we aan huis moeten komen (niet meer noodzakelijk sinds 1/11/2015)

Over de frequentie en de aard van de behandeling kan de kinesitherapeut(e) zelf beslissen als hierover niets op het voorschrift vermeld staat.
Iedere behandeling moet worden aangevat binnen de 2 maanden die volgen na de datum van het voorschrift (of na de termijn die is opgegeven door de voorschrijver)

De verschillende categorieën:

Courante aandoeningen (alles wat niet bij F- of E-pathologie behoort):

Tot 18 zittingen per voorschrift.Per aandoening is er steeds een onbeperkt aantal voorschriften mogelijk met tegemoetkoming van de mutualiteit. Eerste 18 zittingen zijn normaal terugbetaald. Vanaf de 19e zitting krijgt u nog steeds terugbetaald maar aan het verminderde terugbetalingstarief. Heeft u in de loop van hetzelfde jaar (1 januari tot 31 december) nog kinesitherapie nodig voor een andere aandoening, dan kan de arts, in samenspraak met de kinesitherapeut(e), een aanvraag tot toestemming richten aan de adviserend geneesheer  van de mutualiteit. Dit kan voor nog maximum 2 andere aandoeningen: dus een totaal van 54 zittingen per kalenderjaar tegen het hoogste terugbetalingstarief. Voor meer zittingen geldt het lager terugbetalingstarief.

F-pathologiën ( na operatie of immobilisatie,…)

Patiënten met een F-aandoening, acuut of chronisch, hebben recht op 60 behandelingen per jaar (= te rekenen vanaf de datum van de eerste zitting) aan het hoogste terugbetalingstarief.
Er kunnen maximum 60 zitingen bijkomen aan het hoogste terugbetalingstarief in geval van een nieuwe (of andere) aandoening uit de F-lijst.
Meer zittingen dan het voorziene maximum worden aan een lager terugbetalingstarief terugbetaald.
Het is de verantwoordelijkheid van de kinesitherapeut om te oordelen, op basis van de diagnose, of u onder een F-aandoening valt.
De kinesitherapeut(e) stelt de adviserend geneesheer hiervan op de hoogte aan de hand van een speciaal formulier (kennisgevingsformulier).

E-pathologiën (ernstige aandoeningen)

Patiënten met een E-aandoening hebben geen beperking van het aantal zittingen aan het hoogste terugbetalingstarief.

Pre- en postnatale kinesitherapie

Maximum 9 beurten per zwangerschap

Tarieven Kinesitherapie:

Al onze Kinesitherapeuten zijn gedeconventioneerd en hanteren de officiële tarieven van onze Beroepsvereniging.