Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

De dwarse fricties worden uitgevoerd op de spier, thv. de spier – pees overgang, of de pees – bot overgang. In deze peesovergangen ontstaan door sport of door chronische overbelasting, klachten die erg pijnvol kunnen zijn en gepaard kunnen gaan met ontstekingsreacties.
De symptomen die hierbij optreden zijn meestal pijn, naast zwelling en roodheid met daaraan gekoppeld een functielaesie van het betrokken lidmaat of spiercomplex.
Het doel van de behandeling met dwarse fricties is de ontstekingsgerelateerde klachten en eventueel aanwezige zwellingen, te verminderen en indien mogelijk op te heffen.