Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

Uw Dagelijkse Gezondheid

Andullatie werd ontwikkeld in nauwe samenwerking met wetenschappers, universiteitsklinieken en artsen en maakt deel uit van de biofysische therapieën. Al meer dan 10 jaar wordt ze toegepast door zowel professionals als thuisgebruikers voor pijnverlichting, lymfedrainage, sportrecuperatie en ontspanning. Andullatie combineert mechanische vibraties en infraroodwarmte en stimuleert de essentiële basisorganismen van het menselijk lichaam. De wetenschappelijke informatie en onderzoeken door wetenschappelijke instellingen naar Andullatie, kan u terugvinden op de website van de International Association of Andullation Technology www.iaat.eu

Basisprincipes:

1. Energieproductie in de cel

Cellen, de energieleveranciers in ons lichaam

Om te kunnen functioneren hebben onze cellen energie nodig. Die krijgen ze dankzij de molecule ATP (adenosinetrifosfaat). Als onze cellen onvoldoende energie krijgen, sterven ze af. Krijgen ze wel voldoende energie, dan zijn ze normaal gezien gezond, wat zich dan ook weerspiegelt in onze organen. Het goed functioneren van elk van onze organen is dan weer nodig voor onze algehele gezondheid.

Effecten op onze cellen

Onze cellen worden regelmatig vernieuwd. Er wordt een identieke kopie van de voorganger gecreëerd, uitgerust met alles wat een cel nodig heeft om te leven. Dit is een heel delicaat proces dat heel vatbaar is voor storingen. Ongezonde voeding, het natuurlijke verouderingsproces, stress en milieu-invloeden zorgen ervoor dat onze cellen het hard te verduren krijgen. Hun vermogen tot energieproductie en regeneratie neemt af en ze verliezen hun vitaliteit. In die zin zijn onze cellen een directe weerspiegeling van onze levensstijl. Op die manier bepalen we zelf de gezondheidsgraad van onze cellen. Energieverlies kan dus niet alleen waargenomen worden op cellulair niveau, maar is eigenlijk voelbaar als algemeen verlies van levensenergie.

Energieboost in onze cellen

Andullatie werkt via mechanische vibraties elektrische microstroompjes op die in onze cellen binnendringen en de productie van ATP (adenosinetrifosfaat) op gang brengen. Dit proces doet de hoeveelheid energie binnen onze cellen toenemen, wat dan weer een positief effect heeft op onze organen en algemene gezondheid.

2. Overlapping van pijnsignalen

Via Andullatie kunnen pijnsignalen ‘overlapt’ worden. In eerste instantie creëert Andullatie positieve signalen in onze lichaam, die de negatieve pijnsignalen als het ware verdringen. Ten gevolge van deze overlapping ontvangen de hersenen almaar meer positieve signalen, wat uiteindelijk resulteert in pijnverlichting. In tweede instantie zorgt regelmatige Andullatie er ook voor dat endorfine vrijkomt. Endorfine staat bekend als de ‘lichaamseigen pijnstiller’. Ze vermeerdert nog het pijnoverlappend effect.

3. Betere bloedcirculatie

Dankzij ons bloed wordt ons lichaam voorzien van voedingstoffen. Bij ontoereikende bloedcirculatie wordt dit proces verstoord en worden we moe of ziek. Dit is een bepalende factor voor de gezondheidstoestand van ons bloed. De bloedlichaampjes van ziek bloed klitten samen en verschrompelen. Gevolg hiervan is dat ze hun vitaliteit verliezen en almaar minder voedingstoffen vervoeren. Andullatie zet het bloed weer in beweging en maakt de bloedlichaampjes weer van elkaar los. Bijgevolg wordt het bloed vloeibaarder en worden de nodige voedingsstoffen weer in grotere hoeveelheden vervoerd. We voelen ons weer gezonder en vitaler.

4. Activeren van ontspanningsmechanismen

Fysieke ontspanning

Door voortdurend actief te zijn ontstaat spierspanning in het lichaam. Gevolg hiervan is dat spieren onvoldoende voedingsstoffen krijgen, en dan ontstaat pijn. Via de infraroodwarmte doet andullatie de bloedvaten uitzetten, en dankzij de mechanische vibraties worden ook de spieren beter doorbloed. Voedingsstoffen kunnen weer opgenomen worden en spanningen lossen op. Tal van klachten zijn het gevolg van gebrekkige doorbloeding.

Mentale ontspanning

Stress heeft een nefaste uitwerking op ons zenuwstelsel. Het menselijk zenuwstelsel is tweeledig : een stimulerend deel (sympathicus) en een kalmerend deel (parasympathicus). In stresssituaties is de sympathicus overactief. Om het evenwicht opnieuw te herstellen zorgt andullatie, via de mechanische trillingen, voor positieve signalen, die de negatieve signalen van de sympathicus als het ware ‘relativeren’. Door de infraroodwarmte kunnen de trillingen dieper in het weefsel binnendringen. Dit maakt het mogelijk stress af te bouwen.

5. Stimuleren van de lymfestroom

Lymfe is een melkachtige, ietwat troebele lichaamsvloeistof die in de lymfevaten circuleert. Lymfe heeft een ontgiftingsfunctie en speelt een belangrijke rol bij de weefseldrainage (drainage = afvoer van lichaamsvochten). Immers, via lymfe wordt overtollig weefselvocht afgevoerd naar de lymfevaten en als onderdeel van het stofwisselingsproces verder verwerkt. Het gaat hier vooral om vetten en eiwitten die wegens hun volume doorheen de capillairwand niet tot in de bloedvaten geraken. Naast de bloedsomloop is het lymfestelsel het belangrijkste transportsysteem in het menselijk lichaam. Het is speciaal uitgerust voor het transport van voedings- en afvalstoffen en voert vooral ziekteverwekkers af, bv. bacteriën en vreemde indringers. Andullatie stimuleert en brengt de lymfestroom op gang. Gevolg daarvan is dat andullatie enerzijds een betere stofwisseling mogelijk maakt op het niveau van het lymfesysteem, en anderzijds voor een stabieler immuniteitssysteem zorgt doordat ziektes voorkomen worden dankzij de afvoer van ziekteverwekkers.

Toepassingsgebieden:

1. Pijnverlichting

Chronische pijn

Dankzij andullatie kunnen pijnklachten ten gevolge van diverse aandoeningen, zoals rugproblemen, fibromyalgie en artrose verlicht worden. Vooral klachten die het gevolg zijn van chronische aandoeningen kunnen oorzaak zijn van een lange lijdensweg met verlies van levenskwaliteit. Andullatie kan ertoe bijdragen de levenskwaliteit terug op te krikken dankzij pijnverlichting. Het tweede basisprincipe 2, nl. de overlapping van pijnsignalen is hier van toepassing. Door regelmatig gebruik van andullatie zorgt de lichaamseigen endorfineproductie voor pijnverlichting. Het wordt opnieuw mogelijk via natuurlijke middelen een normaal dagelijks leven te leiden, waarbij men zijn levenskwaliteit herstelt.

Acute pijn

Acute pijn ten gevolge van lichamelijke inspanning is op heden geen uitzondering meer. Ook in dit geval kan andullatie voor pijnverlichting zorgen. Bij acute pijn is het tweede basisprincipe eveneens van toepassing. Hier volstaat het kortstondig gebruik te maken van andullatie om de pijnsignalen door de positieve signalen van de mechanische trillingen te overlappen.

Preventie

Met andullatie is het niet alleen mogelijk bestaande pijn te verlichten. Ze werkt ook preventief zodat pijn gewoon niet ontstaat. Via het 1ste basisprincipe, zorgt een andullatiebehandeling ervoor dat cellen geactiveerd worden en meer energie produceren. Dit heeft een positieve uitwerking op onze organen en bijgevolg op onze gezondheid. Bovendien stimuleert basisprincipe nr. 5 de eliminatie van ziekteverwekkers en beschermt ons tegen ziektes. Onze vitaliteit neemt toe en ons immuniteitssysteem wordt versterkt.

2. Prestatie / sport

Warming-up

Andullatie wordt gebruikt om het lichaam op te warmen vóór de sportactiviteiten. De doorbloeding verbetert en de cellen krijgen meer energie. Niemand is in staat om ogenblikkelijk lichamelijke topprestaties te leveren. Een degelijke warming-up kort die voorbereidingstijd wel aanzienlijk in en voorkomt verrekkingen. Deze werking is mogelijk dankzij basisprincipe 3, betere doorbloeding en basisprincipe 1, energieproductie in de cel.

Betere prestaties

Via toepassing van andullatie worden de cellen gestimuleerd om meer energie te produceren. Enerzijds is deze energie nodig voor de fysieke prestatie zelf, m. a. w. om de doelstelling te bereiken. Anderzijds heeft celenergie ook een positieve uitwerking op het goed functioneren van onze organen. Dit is namelijk een voorwaarde om sportprestaties te kunnen leveren. Dankzij basisprincipe 1, energieproductie in de cel, kan de huidige prestatie verbeterd worden.

Regeneratie

Wie zware fysieke prestaties levert moet zijn lichaam zo goed mogelijk ondersteunen en een tegenwicht verschaffen voor die belasting. Door het lichaam almaar op te spannen worden onze spieren hard en neemt de doorbloeding af. Hier komt basisprincipe 3- stimulering van de bloedsomloop, van pas. Door de andullatietrillingen komen de spieren terug los, komt de doorbloeding op gang en wordt de lymfestroom gestimuleerd. Bovendien worden hierdoor afvalproducten afgevoerd. Dit totaalproces leidt tot een optimale lichaamsregeneratie en voorkomt spanning.

3. Wellness

Anti-Aging

Om het verouderingsproces gunstig te beïnvloeden is een stimulering van het collageenmateriaal van het allergrootste belang. Collageen bevindt zich overal in ons lichaam : in botten, kraakbeen, pezen, gewrichten, banden, tanden, huid en op tal van andere plaatsen. Collageen is een essentieel bestanddeel van ons bindweefsel. Het zorgt er onder meer voor dat onze huidcontouren opgevuld worden. De kwaliteit van het collageen materiaal is bijgevolg af te lezen op onze huid. Als collageen materiaal afneemt in ons lichaam, ontstaan er rimpels, die ons ouder doen lijken. Het basisprincipe 1, energieproductie in de cel, zorgt ervoor dat collageenmateriaal terug opgebouwd wordt via energietoevoer in de cellen. Maar ook basisprincipe 2, betere doorbloeding en basisprincipe 4, activatie van ontspanningsmechanismen bevorderen dit proces via een betere stofwisseling en de activering van de ontspanningsmechanismen. Een betere stofwisseling zorgt ervoor dat het materiaal dat nodig is voor celregeneratie in de huid wordt getransporteerd en de metabole afvalproducten uit het lichaam verwijderd worden. Aangezien spierspanning eveneens verantwoordelijk is voor rimpelvorming, is het essentieel de spieren te ontspannen. In tegenstelling tot een Botoxbehandeling wordt de huid hier geenszins verlamd, maar van binnen uit op natuurlijke wijze ontspannen.

Antistress

Daar we in ons leven almaar meer aan stress onderhevig zijn, krijgt ons lichaam het moeilijker om tot ontspanning te komen. Een \”Burn Out\” is geen uitzondering meer. Oorzaak hiervan is aanhoudende, negatieve stress, ook ‚disstress‘ genoemd. Disstress heeft met meerdere dingen te maken. Naast externe invloeden zijn het ook psychische belastingen die tot disstress leiden. Vooral in het beroepsleven wordt de lat almaar hoger gelegd. Vaak leggen we onszelf veel te hoge, onrealistische eisen op . Gevolg : disstress. De manier waarop we omspringen met deze eisen is bepalend voor onze stressgraad. Het basisprincipe 4, activeren van de ontspanningsmechanismen, helpt ons het hoofd te bieden aan de eisen van het dagelijkse leven door het vegetatieve zenuwstelsel terug in balans te brengen, en wel op een natuurlijke manier. Tegelijk wordt hierdoor het stressniveau naar beneden gehaald en een beschermend schild opgebouwd. We bepalen bijgevolg zelf hoe hoog we ons stressniveau laten stijgen.

Ontspanning

Bij fysieke en mentale ontspanning spelen onze spieren een belangrijke rol. Vermoeiende activiteiten en stress situaties veroorzaken spierverharding, wat kan verholpen worden. Andullatie zorgt ervoor dat de spieren losser worden, verzekert een diepe ontspanning en ons volledige lichaam en geest ontspant. Stress kan vele klachten veroorzaken. In het slechtste geval, leidt het tot een “burn-out”. Opgelopen negatieve stress kan leiden tot distress. Dit wordt vaak veroorzaakt door een fysieke belasting. De manier waarop we omgaan met de eisen van onze job en het dagelijkse leven bepalen onze stress situatie. Het loslaten van onze ontspanning mechanismen helpen ons om te gaan met stress door ons vegetatieve zenuwsysteem uit te balanceren. Het stressniveau daalt en de stressweerstand stijgt.

Bodyshaping

De stofwisseling is een essentiële factor met betrekking tot ons lichaamsgewicht. De stofwisseling regelt de biochemische celprocessen nodig voor onze lichaamsfuncties. Ons lichaam wordt voorzien met voedingsstoffen en gezuiverd van afvalproducten. De metabolische activiteit verschilt echter van mens tot mens. Daardoor komt het dat bepaalde mensen sneller afvallen of bijkomen dan andere. Wanneer het metabolisme niet performant is, zijn alle pogingen om gewicht te verliezen gedoemd te mislukken. Hierdoor raak je gedemotiveerd en voel je je niet lekker in je vel. Andullatie helpt de stofwisseling aan te zwengelen en hierdoor de levenskwaliteit te verhogen. Om af te vallen is basisprincipe nr. 3 van toepassing, betere bloedcirculatie, alsook werkprincipe 5, stimulering van de lymfestroom. Door basisprincipe 3, geraken belangrijke voedingsstoffen in ons lichaam. Ze geven ons meer vitaliteit. En door basisprincipe 5, worden afvalproducten afgevoerd. Beide basisprincipes zijn essentiële functies van de stofwisselingsactiviteit. Ze worden door andullatie bevorderd.

Tarief:

10 beurten programma : 340€