Ons adres
Woeringstraat 79 , 3150 Tildonk
Maak een afspraak
016/84 55 70
Mail ons
info@sportkinelab.be
Openingsuren:
Enkel op afspraak!
?>

De kuitspier zit met de achillespees vast aan de hiel en zorgt voor afzet bij het lopen. Bij een scheur van de achillespees is krachtige afzet niet mogelijk. De niet operatieve behandeling bestaat uit gipsbehandeling waarbij in de loop van een aantal weken de voet van spits naar haaks wordt ingegipst. De operatieve behandeling bestaat uit het terughechten van de uiteinden van de gescheurde pees.

Diagnose en onderzoek :

Bij onderzoek hoeft er niet zo veel zichtbaar te zijn. Bij voelen (palpatie) van de kuit is vaak heel duidelijk een onderbreking in het verloop van de pees vast te stellen. Het belangrijkste onderzoek is het testen van de achillespeesfunctie: de hiel kan niet meer van de grond getild worden of bij knijpen in de ontspannen kuitspier is er geen voetbeweging meer op te wekken. Bij onduidelijkheid kan het onderzoek eventueel worden aangevuld met echografie van de achillespees.

De behandelingsmogelijkheden:

Er zijn twee behandelingsmogelijkheden:

•De operatieve behandeling, waarbij de peesuiteinden tegen elkaar aangelegd en gehecht worden. Dat hechten kan op verschillende manieren. De ingreep kan plaatsvinden onder regionale anesthesie (zgn. “ruggenprik”) of algehele narcose. Tijdens de ingreep welke ongeveer 45 minuten in beslag neemt ligt u in buikligging. U blijft meestal 1 nacht in het ziekenhuis. Nadat de volgende dag de redondrain is verwijderd kunt u naar huis.

•De niet-operatieve behandeling, waarbij de voet in strekstand (spitsstand) gehouden wordt met behulp van een gipsspalk of tape. De spitsstand van de voet zorgt ervoor dat de gebroken peesuiteinden tegen elkaar komen te liggen en er bij de genezing geen groot defect overbrugd hoeft te worden. Welke behandeling wordt gekozen hangt van veel factoren af, bijvoorbeeld de leeftijd, gezondheid, (sport)activiteit en voorkeur van de patiënt of behandelaar. Alhoewel de meesten van ons een voorkeur hebben voor een operatieve behandeling (bij personen onder de 60 jaar) bestaat hierover nog immer een boeiende vakinhoudelijke discussie binnen de beroepsgroep tussen voor en tegenstanders van beide behandelingsmogelijkheden.

Mogelijke complicaties van de operatieve behandeling:

Geen enkele ingreep is zonder risico’s. Zo is ook bij deze operatie de normale kans op complicaties van een operatie aanwezig, zoals nabloeding, infectie, etc.

De nabehandeling:

Voor zowel de conservatieve als de operatieve behandeling bestaat er een nabehandelingschema. U krijgt een gips en / of Brace voor 8 tal weken, afhankelijk van de initiële stevigheid van de pees. Daarna wordt u verwezen naar de kinesitherapeut voor enige ondersteuning bij het herstel. Globaal kunt u in tien tot twaalf weken nagenoeg weer normaal lopen.